Communicatie campagne “Het Kan” voor Uitkijkpost Media BV

Uitkijkpost Media BV, uitgever van de h-a-h bladen Uitkijkpost en Uitgeester wilde meer adverteerders naar online trekken. Om die reden is de communicatiecampagne “HET KAN” opgezet. Nieuwsbrieven, social media, redactie, online banners en advertenties vormen de campagne. Zie hieronder voorbeelden van de uitingen.