Tekeningen ondersteunen tekst beter dan foto’s

Bij Skapande Communicatie & Creatie staat “creatief” hoog op in het vaandel en dan met name het beeldend maken van de communicatieboodschap. Logisch toch. Maar hoe logisch is dat nu daadwerkelijk? Veel communicatie activiteiten beperken zich tot tekst, slogans en foto’s. Vooral foto’s lenen zich goed voor een helder en direct beeld, maar het is altijd een momentopname waardoor je de essentie soms mist. Met video heb je al meer mogelijkheden om een boodschap naar voren te brengen. Voorbeelden zijn sfeervideo’s waar een belevenis wordt neergezet.

Tekeningen zeggen meer

Echter, Skapande past een vorm toe van het beeldend maken van de boodschap via tekeningen. Door middel van een tekening kom je vaak direct tot de kern, kan je precies “uittekenen” wat de essentie van de boodschap is en kan je sommige belangrijke waarden meer of minder naar voren laten komen. Tekeningen zeggen meer dan foto’s en zijn vaak duidelijker, maar zijn “simpeler” dan een video. Je ziet meteen waar het om gaat in 1 oogopslag en bij een goede tekening creëer je een gevoel.

Voorbeeld beeldend maken kernwaarden:

Om die reden zie je dan ook een trend ontstaan dat communicatievraagstukken, jaarverslagen, wervingsacties en promotie meer en meer ondersteund worden door getekende beelden. Een paar jaar geleden deed de infographic zijn intrede bij jaarverslagen, waar het afgelopen jaar in 1 beeld/ tekening weergegeven werd. Overzichtelijk, helder en vaak voor iedereen duidelijk. Extra voordeel is dat je direct, snel dus, ziet wat de essentie is.

Zakelijk tekenen met Van Betekenis

Inmiddels hebben tekeningen een veel bredere intrede gedaan en zie je in allerlei vormen ze verschijnen ter ondersteuning van communicatiecampagnes. Ook Skapande Communicatie & Creatie richt zich op het tekenen en wel via het merk Vanbetekenis, een onderdeel van Skapande. Vanbetekenins richt zich op het zakelijk tekenen, waarbij de tekeningen de boodschap ondersteunen. Van jaarverslag tot samenvatting van een vergadering, van notulen tot missie en visie. Je kan het allemaal beeldend maken.

Geïnteresseerd? Kijk eens op www.skapande.nl of www.vanbetekenins.com